Contact

Sveriges depåbibliotek och lånecentral
SE-901 78 Umeå
+46 90 163372
Mattias Löfqvist
Gun-Mari Isaksson Legrell
Bertine Pol Sundström
lc@umea.se

Kungliga biblioteket
Avdelningen för Publik Verksamhet, Enheten för Dokumentleverans
Kungl. biblioteket
Box 5039
SE-102 41 Stockholm
+46 10-709 33 13
cecilia.ericson@kb.se

In cooperation with

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket
Lunds universitetsbibliotek
Länsbibliotek Dalarna
Länsbiblioteket i Västerbotten
Regionbibliotek Norrbotten